اپلیکیشن تلفن همراه برای درخواست خودرو

ماکسیم

ماکسیم اپلیکیشن تلفن همراه برای درخواست خودرو

تنظیمات

«ماکسیم» — بزرگترین اپلیکیشن سامانه درخواست خودرو در فدراسیون روسیه است، این سامانه در کشورهای اوکراین، قزاقستان، گرجستان، بلغارستان، بلاروس، تاجیکستان، آذربایجان، ایتالیا، اندونزی، شیلی و مغولستان نیز به ارائه خدمات می پردازد.